SLOŽENI LUK CO- 009 MASKIRNI

CO- 009 MASKIRNI SET 41.jpg

Složeni luk CO - 009  Maskirni

Set za mlade

---------------------------------

20 lb

Dužina                -             87 cm

Rukohvat           -              fiberglas

Brzina                 -              31 m/s

Garancija            -              12  mj.

Cijena                  -              550 kn

Povratak